Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dimecres, 9 de febrer del 2011

Assemblea General Ordinària 1/2011                                       ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2011


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària a l’Aula de Natura de Canals el pròxim DISSABTE 26 DE FEBRER DE 2011, A LES 17 HORES, per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte com a soci.                                                                  ORDRE DEL DIA

            1.- Aprovació de l'acta anterior.

            2.-. Donació de comptes de 2010.

            3.-. Aprovar les altes i baixes de socis.

            4.- Aprovació del pressupost de 2011.
            4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2011.
            4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

            5.- Aprovació de les activitats per a 2011.

            6.- Aprovació d'inversions per a 2011.

            7.- Assumptes d'urgència.
                        Precs i preguntes.


                                                         Canals, a 3 de febrer de 2011
                                                           EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

                                                    -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada