Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dilluns, 26 d’octubre del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 58 - Octubre/Desembre 2009
Finalitzem l'any amb un curs d'iniciació a la fotografia en el que pretenguem, a banda d'ensenyar i difondre la fotografia entre els nostres veïns i veïnes, volem també, que aquests fotògrafs s'integren a la nostra associació per tal d'anar fent més colla fotogràfica. Creguem que en aquestos temps de l'era d'Internet, les associacions deuen de continuar mantinguent l'espèrit de les relacions humanes al voltant d'una afició com és la nostra, la fotografia. El contacte directe entre fotògrafs, l'intercanvi d?idees i experiències, la divulgació de l'obra fotogràfica a través d?exposicions reals i no virtuals, les eixides conjuntes per a fotografiar pobles, gents, paisatges, etz. han de recuperar-se i mantindres per al bon funcionament d?una associació. I tot açó, s'aconsegueix amb el treball desinteresat que promouen les associacions.

En l'apartat dels nostres concursos, en aquest Magazim podreu vore les fotografies guanyadores tant al Concurs Fira de Setembre com a la Setmana Cultural de Torrella. Cal destacar que al Concurs de Torrella, l'Ajuntament s'ha volcat amb patrocinar un concurs fotogràfic que li dona un forta empenta a la promoció d'aquest xicotet municipi de la Costera i a la Comunitat Valenciana, doncs s'ha augmentat, considerablement, la quantitat dels premis atorgats que ha suposat una major participació de fotògrafs vinguts de tota la província de València.

Jose Emilio Sancho
President d'AFCA

divendres, 23 d’octubre del 2009

FOTO-NATURA a Sumacàrcer.


Eixida fotogràfica, diumenge 8 de novembre de 2009

23/10/2009Horari:
8.30 hores, AFCA.
9.00 hores, Ajuntament de Sumacàrcer.
Al finalitzar la ruta, dinar a Sumacàrcer.

Durada:
3 hores aprox.

Itinerari:
Barranc del Morteral, per baix de la pressa de Tous (amb vistes del mur del Pantá), pujant cap a la Font del Sabater, el Xúquer i la Cova del Picante, l'únic lloc que queda de l'època dels maquis. Baixarem pel Camí de la Ceja que és un sender GR que comunica amb les poblacions de Navarres, Chella i Bolbaite. Continuarem per la senda de la Costa que baixa cap al poble de Sumacàrcer, on podrem veure moltes plantes endèmiques i fins i tot com es pleguen les olives en els terrrenys cultivats.

D'interés:
Podem veure cabres i altres animals com els porcs seglars i àguiles (Cova del Picante). Plantes endèmiques de la Comunitat Valenciana (timó, romer, pebrella, esborssers, rabet de gat, ...) etc. i gaudir de la verdor dels pins i garrofers (Senda de la Costa).

Observacions:
Cal dur botes de muntanya per evitar algun giró de peu i un poc de roba d'abric per si ploguera o fera aire ... i persuposat ... la càmera!

Esmorçar a la muntanya. L'organització posa aigua i taronges.

Dinar, de torrada, a Sumacàrcer.

Des d'AFCA fem extensible l'eixida a tots els amics i amants de la fotografia que vullgueu acompanyar-nos.

Interessats confirmar assitència a info@afcanals.es o 634 412 315

diumenge, 11 d’octubre del 2009

"FOTO-POEMES". Fotografies fetes per dones inspirades en poemes obra de dones.

Data Inici: 13/11/2009

Data Fi: 29/11/2009


CASA DE CULTURA DE CANALS

Del 13 al 29 de Novembre 2009. Inauguració el día 13 a les 8 de la vesprada, amb la presència de les autores i la lectura de poemes.


Exposició de

CARMEN SOLER

LIDIA APARICIO

FRANCIS JAEN

MARIA JOSÉ BARRÉS

ENFERO CARULO

RAQUEL ARTACHO

TESA JUAN

SOL FUENTES

PILAR SAMPEDROFOTOGRAFIES FETES PER DONES INSPIRADES EN POEMES OBRA DE DONES.


Y Dios me hizo mujer


Y dios me hizo mujer,

de pelo largo,

ojos, nariz y boca de mujer.

Con curvas

y pliegues

y suaves hondonadas

y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres humanos.

Tejió delicadamente mis nervios

y balanceó con cuidado

el número de mis hormonas.

Compuso mi sangre

y me inyectó con ella

para que irrigara

todo mi cuerpo;

nacieron así las ideas,

los sueños el instinto.

Todo lo que creó suavemente

a martillazos de soplidos

y taladrazos de amor,

las mil y una cosas que me hacen

mujer todos los días

por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas

y bendigo mi sexo.


GIOCONDA BELLI

dissabte, 10 d’octubre del 2009

XXVIII Premio Nacional de Fotografía Vila de Canals
BASES XXVIII PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFIA “VILA DE CANALS”


1.- Pueden participar los residentes en el Estado Español.

2.- El tema será libre.

3.- La técnica será en blanco y negro, admitiéndose manipula¬ciones sobre esta modalidad tales como virados.

4.- Se admitirán colecciones de tres fotografías, con o sin unidad temática, que optarán a la Colección de Honor. El límite de colecciones a presentar es de tres por autor, y el límite de fotografías sueltas es de cinco por autor.

La colecciones no deberán estar premiadas en otros Concur¬sos.

5.- El tamaño de la imagen fotográfica será libre. Las fotogra¬fías irán enmarcadas libremente en car¬tulina rígida de 40 x 50 cm.

6.- Las obras se admitirán desde el 1 de octubre al 10 de diciembre de 2009, y deberán remitirse a A.F.C.A. Apartado correos nº 98, 46650 Canals (Valencia).

7.- Para su identificación al dorso de las fotografías consta¬rán los datos personales del autor, título de la colección, así como Agrupación Fotográfica a la que pertenezca.

8.- El Jurado estará compuesto por tres personalidades dentro de este arte. Su decisión será inapelable.

9.- El fallo del Jurado será público y tendrá lugar en la Casa de la Cultura, el 19 de diciembre de 2009, a las 17 horas.

10.- Se otorgarán los siguientes premios netos:Premio de Honor: 500 € y trofeo a la mejor colección de un mismo autor.

Accèsits: 4 premios de 150 € a cada uno a las cuatro mejores foto¬gra¬fías sueltas de entre las presentadas.

Premios Sociales: Para las obras sueltas de autores locales o miem¬bro de A.F.C.A., los premios serán los si¬guientes:

Primero 120 €.

Segundo 110 €

Tercero 100 €


11.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Canals. Se entiende que todos los participantes autorizan al Ayunta¬mien¬to, sin limitación de sistemas, medios ni paises, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan total¬mente de que no existen derechos de terceros en las obras presenta¬das, así como de toda reclamación por derechos de imagen.

12.- Cualquier premio podrá declarase desierto a juicio del Jurado y no podrá recaer más de un premio en un mismo concursan¬te.

13.- La entrega de premios se realizará el día 6 de enero de 2010, a las 13.45 horas en la Sala de Exposiciones del Edificio de Canals Radio, en el acto de inauguración de la exposición fotográfica.

14.- Las obras recibidas serán expuestas del 6 al 30 de enero de 2010.

15.- Exceptuando las obras premiadas las fotografías se devol¬verán por correo de no indicar el autor su deseo de recogerlas personal¬mente a partir del mes de marzo del 2010.

16.- Las obras se tratarán con el máximo cuidado, no responsa¬bili¬zándose la organización de los daños que fortuitamente se puedan produ¬cir.

17.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuel¬ta definitivamente por el Jurado.

18.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presente bases.

Notas.- Patrocinado por el Area de Cultura del Ayuntamiento de Canals, el presente concurso está organizado por la Asso¬ciació Fotogràfi¬ca Canalina d'Aficionats.

Todos los participantes recibirán información del fallo y la revista-catálogo del mismo. A los ganadores les será comunicado por teléfono o correo electrónico, en su caso. La información completa y actualizada del Premio será difundida a través de la pagina www.afcanals.es


CALENDARIO


Admisión de obras: Desde el 1 de octubre al 14 de diciembre de 2009, inclusive.

Fallo público: El 19 de diciembre de 2009, a las 17 horas en la Casa de la Cultu¬ra.

Entrega de premios: El 6 de enero de 2010 a las 17 horas en la Sala Exposiciones del Edificio de Canals Radio.

Exposición: Del 6 al 30 de enero de 2010.

Devolución de las obras: A partir del mes de marzo del 2010

Catálogo: Se remitirá un catálogo a todos los participantes.

diumenge, 20 de setembre del 2009

TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIGITAL a cargo de GABRIEL BRAU en VALENCIA


El fotógrafo GABRIEL BRAU, Premio Nacional de Fotografía 2007 por la CEF y autor del libro "LUCES DE ÁFRICA-El tratamiento en B&N del archivo digital", impartirá 2 talleres en la VALENCIA y ALZIRA.

20/09/2009


TALLER "EL TRATAMIENTO EN B&N DEL ARCHIVO DIGITAL"
VALENCIA, 20-21-22 DE NOVIEMBRE DE 2009
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE ( 17 a 21h )
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 21h )
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE ( 10 a 15h )
Lugar: En una sala de un espacio céntrico de Valencia.

PROGRAMA :

Aspectos básicos de fotografía digital
La cámara digital
El sensor
El formato de archivo
Los modos de color

Elementos de trabajo en la captura digital
Profundidad de bits
El histograma
La captura digital
La exposición correcta

El revelado digital
Programas de revelado RAW
Adobe® Camera Raw
La edición del archivo en ACR
Edición de otros archivos

La conversión a blanco y negro
Métodos directos desde ACR
Métodos básicos
Métodos clásicos
Método personalizado
Método definitivo

El laboratorio digital
Consideraciones generales
Capas de ajuste y Máscaras de Capa
La post-producción con Niveles
La post-producción con Curvas
Modificación zonal de la luminosidad

Tonalidades de color. El virado digital
Métodos clásicos de virado
Virado directo desde ACR
Virados múltiples

El duotono

Técnicas alternativas
Solarización digital
Efecto de película infrarroja

Técnicas profesionales de enfoque
Aplicación directa del filtro Enfocar
Enfoque de luminosidad
Enfoque de paso alto
Enfoque de alto contraste
Técnicas de suavizado
Otros métodos especiales

Cajón de sastre
Recursos personales en la edición y post-producción
Flujo de trabajo

(*) Salida práctica con recorrido fotográfico por las calles de la ciudad, que tendrá lugar durante la mañana del SÁBADO. Los asistentes al taller deberán disponer de cámara digital reflex.

Precio: 150 euros (+16% IVA)

Para contratar el TALLER ?EL TRATAMIENTO EN B&N DEL ARCHIVO DIGITAL? en VALENCIA ir al enlace
TALLER "Métodos avanzados de trabajo en Fotografía Digital"
ALZIRA (VALENCIA), 23-24 DE NOVIEMBRE DE 2009
LUNES 23 DE NOVIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 20h )
MARTES 24 DE NOVIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 20h )
Lugar: En las instalaciones de FOTOSTIL en ALZIRA (Valencia)

PROGRAMA:

Revisión de conceptos sobre captura digital
El sensor y la captura lineal
El rango dinámico
Comprobación práctica del rango dinámico
La exposición correcta

El archivo raw
El archivo RAW de cámara digital
El formato DNG
Camera Raw de Adobe®
El entorno de Adobe Camera Raw 5.x
Edición del archivo RAW en Adobe Camera Raw 5.x
Archivos RAW como Objetos inteligentes

El entorno de adobe photoshop cs4
El nuevo entorno de Adobe® Bridge CS4
El nuevo entorno de Adobe® Photoshop CS4

Nuevos métodos para el trabajo en blanco y negro
Conversión a b&n basada en la Temperatura color
Curvas avanzadas. Ajustes zonales de Densidad y Contraste
Nuevos virados con Curvas

Tratamiento del archivo digital en color
HDRi o la exposición perfecta
Tratamiento del color en modo Color Lab
Los modos de fusión
Neutralización de imágenes con dominantes
Trabajo con filtros inteligentes

Ruido y enfoque
Concepto y formación de ruido digital
Métodos de reducción de ruido
Concepto de enfoque en fotografía digital
Enfoque de alto contraste
Efectos de foco suave

Precio: 150 euros (+16% IVA)

Para contratar el Taller ?Métodos avanzados de trabajo en Fotografía Digital? en ALZIRA-VALENCIA ir al enlace
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ALICANTE
TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIGITAL a cargo de
GABRIEL BRAU en VALENCIA

El fotógrafo GABRIEL BRAU, Premio Nacional de Fotografía 2007 por la CEF
y autor del libro "LUCES DE ÁFRICA-El tratamiento en B&N del archivo digital",
impartirá 2 talleres en la VALENCIA y ALZIRA.

TALLER "EL TRATAMIENTO EN B&N DEL ARCHIVO DIGITAL"
ALICANTE, 04-05-06 DE DICIEMBRE DE 2009
VIERNES 04 DE DICIEMBRE ( 17 a 21h )
SÁBADO 05 DE DICIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 21h )
DOMINGO 06 DE DICIEMBRE ( 10 a 15h )
Lugar: En una sala de un espacio céntrico de Alicante.

PROGRAMA :

Aspectos básicos de fotografía digital
La cámara digital
El sensor
El formato de archivo
Los modos de color

Elementos de trabajo en la captura digital
Profundidad de bits
El histograma
La captura digital
La exposición correcta

El revelado digital
Programas de revelado RAW
Adobe® Camera Raw
La edición del archivo en ACR
Edición de otros archivos

La conversión a blanco y negro
Métodos directos desde ACR
Métodos básicos
Métodos clásicos
Método personalizado
Método definitivo

El laboratorio digital
Consideraciones generales
Capas de ajuste y Máscaras de Capa
La post-producción con Niveles
La post-producción con Curvas
Modificación zonal de la luminosidad

Tonalidades de color. El virado digital
Métodos clásicos de virado
Virado directo desde ACR
Virados múltiples

El duotono

Técnicas alternativas
Solarización digital
Efecto de película infrarroja

Técnicas profesionales de enfoque
Aplicación directa del filtro Enfocar
Enfoque de luminosidad
Enfoque de paso alto
Enfoque de alto contraste
Técnicas de suavizado
Otros métodos especiales

Cajón de sastre
Recursos personales en la edición y post-producción
Flujo de trabajo

(*) Salida práctica con recorrido fotográfico por las calles de la ciudad, que tendrá lugar durante la mañana del SÁBADO. Los asistentes al taller deberán disponer de cámara digital reflex.

Precio: 150 euros (+16% IVA)

Para contratar el TALLER "EL TRATAMIENTO EN B&N DEL ARCHIVO DIGITAL" en ALICANTE ir al enlace
TALLER "Métodos avanzados de trabajo en Fotografía Digital"
ALICANTE, 07-08 DE DICIEMBRE DE 2009
LUNES 07 DE DICIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 20h )
MARTES 08 DE DICIEMBRE ( 10 a 14h y 16 a 20h )
Lugar: En una sala de un espacio céntrico de Alicante.

PROGRAMA:

Revisión de conceptos sobre captura digital
El sensor y la captura lineal
El rango dinámico
Comprobación práctica del rango dinámico
La exposición correcta

El archivo raw
El archivo RAW de cámara digital
El formato DNG
Camera Raw de Adobe®
El entorno de Adobe Camera Raw 5.x
Edición del archivo RAW en Adobe Camera Raw 5.x
Archivos RAW como Objetos inteligentes

El entorno de adobe photoshop cs4
El nuevo entorno de Adobe® Bridge CS4
El nuevo entorno de Adobe® Photoshop CS4

Nuevos métodos para el trabajo en blanco y negro
Conversión a b&n basada en la Temperatura color
Curvas avanzadas. Ajustes zonales de Densidad y Contraste
Nuevos virados con Curvas

Tratamiento del archivo digital en color
HDRi o la exposición perfecta
Tratamiento del color en modo Color Lab
Los modos de fusión
Neutralización de imágenes con dominantes
Trabajo con filtros inteligentes

Ruido y enfoque
Concepto y formación de ruido digital
Métodos de reducción de ruido
Concepto de enfoque en fotografía digital
Enfoque de alto contraste
Efectos de foco suave

Precio: 150 euros (+16% IVA)

Para contratar el Taller "Métodos avanzados de trabajo en Fotografía Digital" en ALICANTE ir al enlace

diumenge, 6 de setembre del 2009

Curs d'Iniciació a la Fotografia 2009.
El curs serà gratuït per a aquells interessats que sol.liciten ser socis d'AFCA abans del 15/09/2009

06/09/2009


AFCA Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats organitza un Curs d'Iniciació a la Fotografia de 25 hores de durada entre el 26 de setembre i el 14 de novembre.

El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic, iniciant-se amb una breu part teòrica. L'objectiu del curs és donar a coneixer els principis bàsics de la fotografia tant des d'una vessant tècnica com artística, aprenent tant a treballar amb la càmera com a entendre el llenguatge visual.

El curs serà gratuït per a aquells interessats que sol.liciten ser socis d'AFCA abans del 15/09/2009. Les condicions d'associació son: alta 10 euros / quota anual 15 euros.PROGRAMA

26-09-09. Dissabte
18-21 hores. Conceptes bàsics.

03-10-09. Dissabte
16-19 hores. Conceptes bàsics.
19-21 hores. IV Concurs de Fotografia Torrella. Treball sobre fotos presentades.

17-10-09. Dissabte
17-18 hores. Dubtes i revisió del treball del concurs de Torrella.
18-21 hores. Eixida pràctica.

24-10-09 Dissabte
18-21 hores. Revisió del treball realitzat a la pràctica anterior.

31-10-09 Dissabte
19:30-21:00 hores. Eixida pràctica diürna temàtica.
21-23 (sopar),
23-02.30 Eixida pràctica nocturna temàtica.

07-11-09. Dissabte
18-21 hores. Revisió del treball realitzat a la pràctica anterior.

14-11-09. Dissabte
19-21 hores. Concurset de l?alumne, sobre treball realitzar al llarg de la setmana.
21-? hores. Sopar i entrega de diplomes


REQUISITS i CONDICIONS

- Interés per la fotografia
- Es recomanable, però no necessari, disposar de càmera digital i a poder ser amb possibilitat de mode manual.
- Per a obtindre el diploma hi ha que assitir com a mínim al 80% de les sessions del curs.

Lloc de realització: AFCA. c/Dionis d'Hongria, 9. Canals

Mes informació: 634 41 23 15 - info@afcanals.es

Preu: Socis d'AFCA*: 0 euros / No socis d'AFCA**: 50 euros

* Inclou sopar d'entrega de diplomes. Sols per a socis amb alta anterior a 15/09/2009.
** Inclou alta i quota anual com a soci d'AFCA durant un any, i sopar d'entrega de diplomes.

Els interessats poden remetre complimentat el formulari que apareix al document PDF.

dimarts, 21 de juliol del 2009

Passeig fotogràfic a Cullera


Va trindre lloc el passat 18 de juliol

21/07/2009


Foto: Juan Ramón ARAGÓ

A la foto companys de l'AFX i l'AFCA a l'inici del passeig fotogràfic que es realitzà el passat dissabte 18 de juliol a Cullera.

El recorregut va eixir del centre del poble, pel nucli antic arribant a la pujada del castell on està la Torre de Santa Ana, des d'on vam gaudir d'una vista aèria de Cullera i les restes de les seues muralles. Passarem pel barri del pou. Seguirem fins a arribar al parc de San Antonio on vam poder veure el llac dels ànecs, així com diversa fauna i flora.

dilluns, 13 de juliol del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 57 - Juliol-Setembre 2009
Al llarg d'aquest darrer trimestre molts han segut els esdeveniments fotogràfics que hem tingut i que voreu reflexats en aquesta edició del magazín.

Seguim publicant a mena de catàleg les fotografíes guanyadores del Concurs "Festes Majors 09" de L'Alcúdia de Crespins, que s'exposaran durant la primera setmana de setembre a la Sala de la Casa de Cultura d'eixe municipi.

L'exposició d?autor de Francisco Mas Manchon que la varen tindre a la Sala d'Exposicions de l'edifici de Canals Radio en plena avinguda Vicente Ferri,donat que les fotografíes ho mereixien i, a mes a mes, ha tingut una molt bona acollida de visites.

Una de les noves activitats que hem realitzat ha sigut la trobada intergeneracional entre iaios i nets, que patrocinada per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Canals va suposar una molt grata experiencia on realitzarem un montó de retrat a totes aquelles persones que vullgueren acostar-se al nostre estudi mòbil que instalarem al Parc Jaume I. Vull agraïr la participació dels companys fotògrafs, tant de l'AFCA com de les diferents agrupacions de Benissa, Algemesí i Gandia que vingueren a la trobada.

Finalment, desitjar-vos unes bones vacances que ens hem guanyat.

Jose Emilio Sancho.
President d'AFCA

Eixida fotogràfica nocturna a Bocairent.


Va tindre lloc el passat 4 de juliol.

13/07/2009


El passat 4 de juliol, i dins el marc de les activitats previstes a l'AFCA, es va realitzar l'eixida fotogràfica nocturna a Bocairent, on vam poder gaudir de carrers, llums, foscors, ... estupendes per a fer fotografia nocturna.

dilluns, 29 de juny del 2009

I Trobada Intergeneracional, retrat al carrer, amb participació de fotògrafs de diferents associacions.


Centenars de fotografies han sigut exposades i adquirides durant el cap de setmana passat.

29/06/2009El dissabte 20 de juny de 2009 es reuniren al Parc Jaume I de Canals fotògrafs de diferents associacions, per a participar en l'activitat Retrat al Carrer de la I Trobada Integeneracional.

A mes de les fotos que es van fer al parc, es va muntar un estudi a l'aire lliure on es va poder plasmar amb instantànies els moments de diversió entre els iaios i néts, fotografies que després han sigut exposades públicament, i que els participants han pogut adquirir al mòdic preu d'1 euro.

dijous, 4 de juny del 2009

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ADDOR - Pere Huerta


La venda íntegra de les fotografies anirà destinada a l'ONG Viviendas para los Sin Techo.

04/06/2009


Del 5 al 19 de juny de 2009

Museu etnològic d'Ador.
Horari de visites: de dilluns a divendres de 17:00 h. a 19:30 h.
Visites guiades per a escolars i associacions als tels.: 96 280 80 08 (Ajuntament) - 96 280 86 35 (Museu).


Inauguració amb un Vi d'Honor el divendres, 5 de juny a les 20:00 h

La venda íntegra de les fotografies anirà destinada a l'ONG Viviendas para los Sin Techo.
Pere Huerta [Gandia, 1964]

Pere Huerta és fotògraf. Ha exposat en moltes ocasions, tant de forma individual com col·lectiva. Compta també amb nombrosa obra publicada. Ha impartit varios cursos de fotografia creativa a la comarca ha estat membre en nombroses ocasions en jurats fotogràfics, tant d'àmbit local com en certàmens a nivell nacional en diversos llocs de la Comunitat Valenciana. Ha estat un dels membres fundadors de l'Associació Fotogràfica La Safor, formant part d?ella, sempre dins de la Junta Directiva, durant 7anys. Col·labora amb diversos col·lectius culturals en l'assessorament, realització d'activitats. També ha comissariat exposicions d'artistes plàstics de diverses disciplines, tant d'autors novels com ja consagrats. En els últims dos anys, ha exposat diversos treballs en les següents poblacions: Bellreguard [col·lectiva], Barcelona [col·lectiva], Torrella [individual], Gandia [individual Pamplona [individual], Puente de la Reina [individual] i Alcúdia de Crespins [individual].L'ONG Viviendas para los Sin Techo, naix a Gandia a l'agost 2000 amb els següents objectius:

Fomentar la solidaritat entre la població espanyola i els pobres del Tercer Món.
Canalitzar tota l'ajuda material econòmica que ens arribe cap a ells.
Realitzar projectes de desenvolupament integral, proporcionant llar, vivendes, educació, sanitat microcrèdits en el Tercer Món, col·laborant amb organitzacions semblants a la nostra, amb les que establiríem els corresponents acords per a tals finalitats. Fruit d'aquests objectius, dos son els nostres àmbits d'actuació:
De potes cap a dins: Considerem fonamental el treball de sensibilització i conscienciació de la població espanyola, més concretament la població de la comarca de La Safor, és per això que les nostres activitats més visibles les realitzem en aquest entorn, bé mitjançant exposicions de fotografia, o qualsevol altra vessant artística, participació en les diverses fires d'associacions, manifestacions o concentracions multitudinàries.
De portes cap a fora: aquest treball ho desenvolupa la nostra contrapart a Equador: la Corporació Llar de Crist. Nosaltres, des d'ací, recolzem a través de l'enviament de diners el treball que la dita institució realitza. La quota que els socis paguen, així com les subencions públiques o privades, van destinades a l'execució de projectes integrals de cooperació, com són:
Vivenda: Construcció de senzilles cases de canya i fusta.
Microcrèdit: Aportant el capital llavor per a l'inici de xicotetes activitats microempresarials.
Suport Escolar: Entrega de material escolar i beques.
Salut: Assistència en sanitat primaria.

dissabte, 16 de maig del 2009

RETRAT AL CARRER.


Canals, un dia al Parc Jaume I. Dissabte 20 de juny de 2009

16/05/2009


PARTICIPANTS
Fotògrafs de l'AFCA i/o d'altres Agrupacions Fotogràfiques.

TEMA
Fotografies de gent al parc i sobretot la relació entre iaios i nets.

DIA
Dissabte, 20 de juny de 2009

HORARI
De 12 a 14 hores i de 17 a 20 hores.
A les 11 hores acreditació dels participants al local social d'AFCA

TECNICA
Lliure

FORMAT
Digital tancades a 15 x 20 cm. i 300 ppp.
L'organització possitivarà les fotografíes que trien els fotògrafs participants.

EXPOSICIÓ
Les fotografíes sel.leccionades seran exposades durant els dies 27 i 28 de juny a la sala d'exposicions de l'edifici de Canals Radio a l'avinguda Vicente Ferri.

Les fotografíes exposades podran ser adquirides al preu d'1 euro que es destinaran a les despeses d'organització de l'esdeveniment.

L'organització facilitarà als participants una samarreta identificativa de l'event i també els convidarà a dinar i a berenar a aquells que ho desitgen.


PATROCINA
Ajuntament de Canals
Regidoria de Benestar Social


ORGANITZA
AFCA

dimecres, 6 de maig del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 56 - Abril-Juny 2009
Ens trobem a l?ecuador de les nostres activitats on, normalment, desenvolupem una part important de les mateixes.

Enguany, com a novetat, i recuperant un poc una de les primeres activitats que com associació desenvoluparen i que titolarem "Retrat al carrer" junt amb la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Canals farem una eixida durant un dia al Parc Jaume I per a retratar als xiquets que junt amb els seus iaios passen la majoria de dies gaudin d'aquest meravellos espai.

Continuem amb la convocatòria dels diferents concursos i premis que deixen constància històrica de la difusió fotográfica que fem pels diferents pobles on presentem les convocatòries tindrem una exposició fotogràfica d'autor d'un company de Crevillent que ens presenta una col.lecció sobre Estambul. Aquesta exposició la farem a la Sala de l'antic edifici de correus a l'avinguda Vicente Ferri de Canals, on creguem que es un lloc ideal per a que la visite un major nombre de gent.

Jose Emilio Sancho.
President d'AFCA

dimarts, 5 de maig del 2009

"ESTAMBUL. El gran Teatro gris". FRANCISCO MAS MANCHÓN.

Data Inici: 05/06/2009
Data Fi: 21/06/2009


Dia 5 de juny, a les 20:00 h. al edifici Canals Radio, inauguració amb l'assitència de l'autor.Francisco Mas Manchón naix a Crevillent en 1972. Comença la seua formació totalment autodidacta en 1999. Mes tard amplia el seus coneixements tècnics i estètics en cursos i tallers impartits per autors com García Alix, Cristina García Rodero, Feliciano López Pastor, ...

EXPOSICIONS INDIVIDUALS:

2004
Casal Jaume I Crevillent.

2006
Centre de les Arts Alacant.
Obra exposada en Galeria d?Art Maliarka (Alacant)
Participa en l?octava edició de "Entre Fotos" (Madrid), amb 6 obres venudes.
Exposa al Centre Conde Duque de Madrid amb Ouka Lele i Pilar Pequeño ...

2007
Casa de Cultura de Crevillent.
L'Excm. Ajuntament de Crevillent adquireix una de les seus Obres.
Obra exposada en la galería d?art Sanchez i Juan d'Elx.

2008
Es seleccionat per a exposar a la galeria Opsteker (Ámsterdam)
Galería de Fotografia Railowsky (València)
Forma part del col·lectiu de fotògrafs de luzdia.com

2009
Foto Galeria Ultravioleta (Madrid)


EXPOSICIONS COL·LECTIVES:

2001
Casa de Cultura de Crevillent.

2002
Casa de Cultura de Guardamar.
Museo Municipal de Puertollano.

2003
Diputación de Córdoba.
Diputación D´Alacant.PUBLICACIONS:

Catàlegs d?Exposicions.
Revista Nacional LA FOTOGRAFIA ACTUAL.
Diari INFORMACION.
Revista CARTELERA TURIA.
Diari EL MUNDO.
Revista ARTE FOTOGRAFICO.
CNN Canal +
Programa de televisió METRÓPOLIS.

EL GRAN TEATRO GRIS

"La belleza del paisaje está en su amargura" - Ahmet Rasim

Doy vueltas por este decorado, de infinita confusión, de ruidos, de retorcidas callejuelas adoquinadas con charcos y barro. Estambul es una ciudad con una luz pálida, con gente que chilla, con olores entremezclados por el mar, las especias, el café, el te ..., aromas supervivientes de otras épocas, desaparecidas ya para nosotros.

Me gusta mirar el Estambul amargo y gris del invierno entre la bruma y la humedad, entre la niebla y el vapor. Esas pequeñas lanzas de luz que se cuelan entre los cielos negros que descienden hasta acariciar los minaretes de las mezquitas, las llamadas a la oración que envuelven la ciudad y que tanto intimidan a los viajeros occidentales que llegamos por primera vez.

La ciudad es un mercado eterno, de intercambios, regateos, trueques imposibles, hombres con trajes oscuros y caras en blanco y negro.

Gaviotas que vigilan, que suban y bajan, que pelean por los restos de migas de pan o algún pescado mutilado. El ruido de sus alas y sus gritos amenazadores, son la musuca que acompañan a las dos orillas del Cuerno de Oro.

Los gatos, las manadas de perros, las oscuras casas de madera, las infinitas cuestas es el otro Estambul, una ciudad con los rincones mas bellos y amargos por los que he paseado.

Este Estambul triste y a su vez extremadamente cautivador, se hace colosal en las fotos.

La ciudad y la gente te distraen continuamente.

Es la fotografía la que me ha enseñado a mirar, a prescindir de todo lo que obstruye mi forma de ver. En parte reportaje, en parte poesía, mi anarquía en cuanto al seguimiento de un tema en concreto me da cierta libertad para la creación de imágenes. La construcción de tomas poéticas.

La fotografía me seduce, la amo pese a su dictadura dura y amarga.

Sigo buscando el instante, el momento, la emoción, ... "LA FOTO"

Francisco Mas Manchon

diumenge, 19 d’abril del 2009

Eixida fotogràfica a Almansa, dissabte 25 d'abril 16 hores al local d'AFCA


II Rrecreació històrica internacional de la Batalla d'Almansa

19/04/2009


Almansa va ser escenari d'una de les majors batalles de la Guerra de Sucessió Espanyola (1701-1714), entre els exercits multinacionals dels candidats al tron: Felip V i l'Arxiduc Carles d'Austria.

Entre els actes previstos per a conmemorar aquesta batalla, proposem fer una visita fotogràfica als següents:

18,00 h. Desfilada de Grups Històrics.

18,30 h. Recreació Històrica Internacional Batalla Almansa 1707. Més de 300 Recreadores de 7 països amb els seus uniformes i armes d'època es donen cita en aquesta ocasió per a oferir un espectacle històric de màxima qualitat.

Eixida: 16 hores, local AFCA. Canals.

Més informació sobre l'event: almansa1707.es

dimecres, 8 d’abril del 2009

Exposició fotogràfica "Entre línies" de Josep Pastor, Oscar Garrido i Pere Huerta


Claustre de la Biblioteca Central de Gandia.

08/04/2009


Del 17 d'abril al 10 de maig, Claustre de la Biblioteca Central de Gandia.

Inauguració 17 d'abril a les 20 h.

dissabte, 21 de febrer del 2009

AMB MOTIU DEL CONCURS D'ALBERIC.


El Diumenge de Rams día 5 d'abril, realitzarem una eixida fotogràfica a eixa població.

21/02/2009


A les 09:15 hores en A.F.C.A., ens desplaçarem a Alberic, foto-esmorzar i després les processons.

dimecres, 18 de febrer del 2009

OBRIM LES PORTES DE LA VALL 2009


Com en anys anteriors es van a realitzar les visites guiades a la Vall d'Albaida.

18/02/2009


Tots els disabtes i diumenges des del 7 de març fins a final de juny.

Teniu tota la notícia en www.vallalbaida.Com

Des de l'a.f.c.a. les eixides seran a les 09:15 hores, anirem a la població corresponent, farem un foto-esmorzar i a continuació a les 11:00 hores, la visita corresponent, a excepció de 2 dies que les visites comencen mes matí que les eixides des de l'a.f.c.a. serà a les 7:30 hores.

dissabte, 7 de febrer del 2009

FOTOGRAFIA I HISTÒRIA DE L'ART. Josep Lluís Cebrian


Data Inici: 07/03/2009
Data Fi: 30/03/2009


Casa de la Cultura de Canals, del 7 al 30 de març de 2009.

Dia 7 de març, a les 19:30 h. inauguració amb l'assitència de l'autor.

----

La fotografia és -també- una eina imprescindible per a l'estudi de l'art, les imatges fotogràfiques ens revelen detalls, colors, secrets, difícils de trobar en una observació llunyana de una pintura, ceràmica o monument.

Josep Lluis Cebrián, historiador de l'art amb nombrosos treballs publicats, ens ofereix una mostra d'imatges en color de plafons ceràmics que ha utilitzat als seus detallats estudis.

Fotografia, art, color, tres elements fonamentals al nostre deliri per les imatges.

F. Tormo

dijous, 1 de gener del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 55 - Gener-Març 2009
Durant l'any 2008 que acaba hem anat celebrant els vint anys de vida de la nostra Associació Fotogràfica. Des dels meus vint anys al capdavant de l'entitat, vull agraïr a tots els socis, tant els que han passat per la nostra associació com als que encara estan en ella, la dedicació i esforç realitzats per a mantenir-nos durant aquestos anys actius. Es sempre imprescindible l'ànim i voluntat per a fer coses per tal que no desaparega un projecte tan ilusionador com fou la creació de l'agrupació fotogràfica. En aquestos temps d'Internet en que les relacions humanes van desapareixent poc a poc, i traslladant-se a la xarxa, perque en ella ho tenim tot, hem de mantindre l'espírit de l'associacionisme actiu per a que les relacions humanes i el contacte físic entre els fotògrafs no es puga perdre, si això no ho mantenim, acabarem prompte.

Per al nou any que comença comentar-vos que anem a mantindre els projectes que actualment portem a terme com els nostres premis i concursos i exposicions, però que anem a recolzar més les nostres interrrelacions a través de la nostra pàgina web, aixì com el correu electrònic.

Per altra banda, noves idees i projectes d'organització i activitats faran que el 2009 siga l'inici d'altres vint anys més.

Que el 2009 ens mantinga darrere de les nostres càmeres.

Jose Emilio Sancho.
President d'AFCA