Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dimecres, 29 de gener del 2014

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2014


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària al Centre Cultural “Ca Don Jose” de Canals el pròxim DISSABTE 22 DE FEBRER DE 2014, A LES 17 HORES (17.30 h. en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte.


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l'acta anterior.

2.- Dació de comptes de 2013.

3.- Aprovar les altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2014.

     4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2014.
     4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2014.

6.- Aprovació d'inversions per a 2014.

7.- Assumptes d'urgència.

Precs i preguntes.


Canals, a 28 de gener de 2014

 EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

 
  -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-dilluns, 13 de gener del 2014

Magazim Fotogràfic nº 75 - Gener/Març 2014


 EDITORIAL

Després de la commemoració durant tot l’any passat del nostre vint-i-cinc aniversari tornem a començar un nou any on ens tenim que recolzar amb l’experiència passada però, al mateix temps, iniciar una nova etapa d’idees i projectes que ens facen mantindré il.lusió per afermar la nostra associació.

Els nous socis que s’han incorporat en aquestos anys crec que deuen d’anar pegant els passos pertinents per a mostrar-se decidits a plantejar nous reptes i recolzar més encara totes aquelles activitats que anem promoguent. Tenim que parlar de fotografia i avançar amb l’aprenentatge. Tenim que eixir a fer fotografia i anar mostrant-la. Tenim un fum d’oportunitats per a fer-ho. No ho perdem de vista.


Per a començar tenim el Premi Nacional de Fotografia “Vila de Canals”. Una nova edició on es mostrem la fotografia que està fent-se a l’actualitat a tot el territori nacional. Per seguir, l’any tornem a potenciar la lliga social amb una nova edició, per a que participen tots els socis, i a través dels seus temes, donem via lliure a la seua imaginació fotogràfica. Seguim apostant per l’aprenentatge amb més cursos i oportunitats per a tots els que vullguen saber més. El nostre calendari anual que es una nova mostra de vore fotos de tots nosaltres plasmades mes a mes. En fí, un fum d’activitats que tots hem de recolzar.


Que el 2014 ens mantiga darrere de les nostres càmeres.


Jose Emilio Sancho.

President d’AFCA


                                       Descarrega el Magazim AFCA nº 75 en PDF