Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
divendres, 27 de febrer del 2015

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2/2015


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Extrardinària al CENTRE CULTURAL “CA DON JOSE” DE CANALS el proper DISSABTE 28 DE MARÇ DE 2015, A LES 17 HORES (17.30 hores en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte.

ORDRE DEL DIA

D’acord amb l’article 16 del Estatuts que diu que “Els membres de l’organ de representació exerciran el càrrec durant un periodo de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament”.

D’acord amb l’article 15 que diu: “L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’organ de representació denominat Junta Directiva, format pel President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els vocal necessaries, segons el desenvolupament de l’Associació, amb un mínim de tres.

L’elecció dels membres del òrgan de representació es farà per sufragi lliures i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seram obertes, és a dir, quealsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut nombre més gran de vots i per aquest ordre.

Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents”.


1º. Elecció dels membres de la Junta Directiva per al perìode de 2015-2018.


Canals, a 26 de febrer de 2015

EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

Jose Emilio Sancho Llobell.dilluns, 9 de febrer del 2015

1ª Jornada de la Lliga AFCA 2015: "Paisatge i Almansa".

El passat dissabte 7 de febrer va tindre lloc la primera convocatòria de la 6na Lliga Social amb la temàtica de "PAISATGE". Amb 61 fotos de 21 socis participants, esta convocatòria és, fins el moment, la de major participació en nombre de fotos presentades.

Per a la primera convocatòria de la Secció d'Eixides es varen presentar 20 fotos de 10 socis participants en l'eixida del passat 25 de gener a Almansa.

JURAT

Ramón Valles - Jose Vicente Micó - Jose Calatayud

LLIGA SOCIAL

El jurat va decidir que els tres finalistes de la primera convocatòria de l'any de la Lliga Social foren els següents:


PRIMERA POSICIÓ per a "Timanfaya" de Belen Tortosa.SEGONA POSICIÓ  per a "La Torre de Hercules " de Jose Emilio Sancho.
TERCERA POSICIÓ per a "Iglesia Marina" de Javier Garcia.


Destacar la participació per primera vegada en una Lliga AFCA de Belen Tortosa, Paula Sanchís, Paula Ferrer i Carlos Satorres als que animem a presentar els seus treballs en les properes convocatòries.LLIGA EIXIDES

El jurat va decidir que la foto guanyadora en la 1ª convocartòria de la 1ª Lliga d' Eixides AFCA fora per a "Almansa Arboles" de Miquel Alabort".

Jose Emilio Sancho va fer entrega del premi de 50€ al guanyador.Miquel Alabort - Jose Emilio Sancho
Donar les gràcies i felicitar a tots els participants, al jurat per el seu treball i animar-vos a participar en les properes  convocatòries que tindran lloc el dissabte 28 de març:


LLIGA SOCIAL:   "FOTOGRAFS EN ACCIÓ"

LLIGA EIXIDES:  "BIOPARC, VALENCIA" Eixida del dissabte 28 de febrer.


diumenge, 1 de febrer del 2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2015


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària al Centre Cultural “Ca Don Jose” de Canals el pròxim DISSABTE 21 DE FEBRER DE 2015, A LES 17 HORES (17.30 h. en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte.


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l'acta anterior.

2.- Dació de comptes de 2014.

3.- Aprovar les altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2015.

     4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2015.

     4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2015.

6.- Aprovació d'inversions per a 2015.

7.- Aprovació per a constituir i formar part, amb altres Associacions, de la Federació                   Levantina de Fotografia.

8.- Assumptes d'urgència.

     Precs i preguntes.


Canals, a 30 de gener de 2015

EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

Jose Emilio Sancho Llobell