Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dilluns, 26 d’octubre del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 58 - Octubre/Desembre 2009
Finalitzem l'any amb un curs d'iniciació a la fotografia en el que pretenguem, a banda d'ensenyar i difondre la fotografia entre els nostres veïns i veïnes, volem també, que aquests fotògrafs s'integren a la nostra associació per tal d'anar fent més colla fotogràfica. Creguem que en aquestos temps de l'era d'Internet, les associacions deuen de continuar mantinguent l'espèrit de les relacions humanes al voltant d'una afició com és la nostra, la fotografia. El contacte directe entre fotògrafs, l'intercanvi d?idees i experiències, la divulgació de l'obra fotogràfica a través d?exposicions reals i no virtuals, les eixides conjuntes per a fotografiar pobles, gents, paisatges, etz. han de recuperar-se i mantindres per al bon funcionament d?una associació. I tot açó, s'aconsegueix amb el treball desinteresat que promouen les associacions.

En l'apartat dels nostres concursos, en aquest Magazim podreu vore les fotografies guanyadores tant al Concurs Fira de Setembre com a la Setmana Cultural de Torrella. Cal destacar que al Concurs de Torrella, l'Ajuntament s'ha volcat amb patrocinar un concurs fotogràfic que li dona un forta empenta a la promoció d'aquest xicotet municipi de la Costera i a la Comunitat Valenciana, doncs s'ha augmentat, considerablement, la quantitat dels premis atorgats que ha suposat una major participació de fotògrafs vinguts de tota la província de València.

Jose Emilio Sancho
President d'AFCA

divendres, 23 d’octubre del 2009

FOTO-NATURA a Sumacàrcer.


Eixida fotogràfica, diumenge 8 de novembre de 2009

23/10/2009Horari:
8.30 hores, AFCA.
9.00 hores, Ajuntament de Sumacàrcer.
Al finalitzar la ruta, dinar a Sumacàrcer.

Durada:
3 hores aprox.

Itinerari:
Barranc del Morteral, per baix de la pressa de Tous (amb vistes del mur del Pantá), pujant cap a la Font del Sabater, el Xúquer i la Cova del Picante, l'únic lloc que queda de l'època dels maquis. Baixarem pel Camí de la Ceja que és un sender GR que comunica amb les poblacions de Navarres, Chella i Bolbaite. Continuarem per la senda de la Costa que baixa cap al poble de Sumacàrcer, on podrem veure moltes plantes endèmiques i fins i tot com es pleguen les olives en els terrrenys cultivats.

D'interés:
Podem veure cabres i altres animals com els porcs seglars i àguiles (Cova del Picante). Plantes endèmiques de la Comunitat Valenciana (timó, romer, pebrella, esborssers, rabet de gat, ...) etc. i gaudir de la verdor dels pins i garrofers (Senda de la Costa).

Observacions:
Cal dur botes de muntanya per evitar algun giró de peu i un poc de roba d'abric per si ploguera o fera aire ... i persuposat ... la càmera!

Esmorçar a la muntanya. L'organització posa aigua i taronges.

Dinar, de torrada, a Sumacàrcer.

Des d'AFCA fem extensible l'eixida a tots els amics i amants de la fotografia que vullgueu acompanyar-nos.

Interessats confirmar assitència a info@afcanals.es o 634 412 315

diumenge, 11 d’octubre del 2009

"FOTO-POEMES". Fotografies fetes per dones inspirades en poemes obra de dones.

Data Inici: 13/11/2009

Data Fi: 29/11/2009


CASA DE CULTURA DE CANALS

Del 13 al 29 de Novembre 2009. Inauguració el día 13 a les 8 de la vesprada, amb la presència de les autores i la lectura de poemes.


Exposició de

CARMEN SOLER

LIDIA APARICIO

FRANCIS JAEN

MARIA JOSÉ BARRÉS

ENFERO CARULO

RAQUEL ARTACHO

TESA JUAN

SOL FUENTES

PILAR SAMPEDROFOTOGRAFIES FETES PER DONES INSPIRADES EN POEMES OBRA DE DONES.


Y Dios me hizo mujer


Y dios me hizo mujer,

de pelo largo,

ojos, nariz y boca de mujer.

Con curvas

y pliegues

y suaves hondonadas

y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres humanos.

Tejió delicadamente mis nervios

y balanceó con cuidado

el número de mis hormonas.

Compuso mi sangre

y me inyectó con ella

para que irrigara

todo mi cuerpo;

nacieron así las ideas,

los sueños el instinto.

Todo lo que creó suavemente

a martillazos de soplidos

y taladrazos de amor,

las mil y una cosas que me hacen

mujer todos los días

por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas

y bendigo mi sexo.


GIOCONDA BELLI

dissabte, 10 d’octubre del 2009

XXVIII Premio Nacional de Fotografía Vila de Canals
BASES XXVIII PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFIA “VILA DE CANALS”


1.- Pueden participar los residentes en el Estado Español.

2.- El tema será libre.

3.- La técnica será en blanco y negro, admitiéndose manipula¬ciones sobre esta modalidad tales como virados.

4.- Se admitirán colecciones de tres fotografías, con o sin unidad temática, que optarán a la Colección de Honor. El límite de colecciones a presentar es de tres por autor, y el límite de fotografías sueltas es de cinco por autor.

La colecciones no deberán estar premiadas en otros Concur¬sos.

5.- El tamaño de la imagen fotográfica será libre. Las fotogra¬fías irán enmarcadas libremente en car¬tulina rígida de 40 x 50 cm.

6.- Las obras se admitirán desde el 1 de octubre al 10 de diciembre de 2009, y deberán remitirse a A.F.C.A. Apartado correos nº 98, 46650 Canals (Valencia).

7.- Para su identificación al dorso de las fotografías consta¬rán los datos personales del autor, título de la colección, así como Agrupación Fotográfica a la que pertenezca.

8.- El Jurado estará compuesto por tres personalidades dentro de este arte. Su decisión será inapelable.

9.- El fallo del Jurado será público y tendrá lugar en la Casa de la Cultura, el 19 de diciembre de 2009, a las 17 horas.

10.- Se otorgarán los siguientes premios netos:Premio de Honor: 500 € y trofeo a la mejor colección de un mismo autor.

Accèsits: 4 premios de 150 € a cada uno a las cuatro mejores foto¬gra¬fías sueltas de entre las presentadas.

Premios Sociales: Para las obras sueltas de autores locales o miem¬bro de A.F.C.A., los premios serán los si¬guientes:

Primero 120 €.

Segundo 110 €

Tercero 100 €


11.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Canals. Se entiende que todos los participantes autorizan al Ayunta¬mien¬to, sin limitación de sistemas, medios ni paises, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan total¬mente de que no existen derechos de terceros en las obras presenta¬das, así como de toda reclamación por derechos de imagen.

12.- Cualquier premio podrá declarase desierto a juicio del Jurado y no podrá recaer más de un premio en un mismo concursan¬te.

13.- La entrega de premios se realizará el día 6 de enero de 2010, a las 13.45 horas en la Sala de Exposiciones del Edificio de Canals Radio, en el acto de inauguración de la exposición fotográfica.

14.- Las obras recibidas serán expuestas del 6 al 30 de enero de 2010.

15.- Exceptuando las obras premiadas las fotografías se devol¬verán por correo de no indicar el autor su deseo de recogerlas personal¬mente a partir del mes de marzo del 2010.

16.- Las obras se tratarán con el máximo cuidado, no responsa¬bili¬zándose la organización de los daños que fortuitamente se puedan produ¬cir.

17.- Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases será resuel¬ta definitivamente por el Jurado.

18.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presente bases.

Notas.- Patrocinado por el Area de Cultura del Ayuntamiento de Canals, el presente concurso está organizado por la Asso¬ciació Fotogràfi¬ca Canalina d'Aficionats.

Todos los participantes recibirán información del fallo y la revista-catálogo del mismo. A los ganadores les será comunicado por teléfono o correo electrónico, en su caso. La información completa y actualizada del Premio será difundida a través de la pagina www.afcanals.es


CALENDARIO


Admisión de obras: Desde el 1 de octubre al 14 de diciembre de 2009, inclusive.

Fallo público: El 19 de diciembre de 2009, a las 17 horas en la Casa de la Cultu¬ra.

Entrega de premios: El 6 de enero de 2010 a las 17 horas en la Sala Exposiciones del Edificio de Canals Radio.

Exposición: Del 6 al 30 de enero de 2010.

Devolución de las obras: A partir del mes de marzo del 2010

Catálogo: Se remitirá un catálogo a todos los participantes.