Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dimecres, 9 de febrer del 2011

Assemblea General Ordinària 1/2011                                       ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2011


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària a l’Aula de Natura de Canals el pròxim DISSABTE 26 DE FEBRER DE 2011, A LES 17 HORES, per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte com a soci.                                                                  ORDRE DEL DIA

            1.- Aprovació de l'acta anterior.

            2.-. Donació de comptes de 2010.

            3.-. Aprovar les altes i baixes de socis.

            4.- Aprovació del pressupost de 2011.
            4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2011.
            4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

            5.- Aprovació de les activitats per a 2011.

            6.- Aprovació d'inversions per a 2011.

            7.- Assumptes d'urgència.
                        Precs i preguntes.


                                                         Canals, a 3 de febrer de 2011
                                                           EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

                                                    -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-
.

dilluns, 7 de febrer del 2011

Lliga Fotogràfica AFCA - 2011 - 1era Convocatoria "Alegria"

Ja ha començat la Lliga Social AFCA 2011.
El passat dissabte 5 de febrer a l'Aula Natura va tindre lloc el veredicte de la 1ª convocatòria.
Tema: "Alegria" - Fotografies participants: 27
A continuació teniu les 3 fotografíes puntuades, aixi com la classificació de la Lliga, participants i instantànies del esdeveniment.

1er Classificat - "Alegria de per vida" de Victor Lostao


2on Classificat - "Fí de la festa" d'Andres Carull


3er Classificat - "Neu" de Josep Martinez

Alguns moments durant el veredicte...

Recordeu que res està decidit, ànim als socis que no han puntuat i sobre tot als que no han pogut participar.
La propera jornada será el dissabte 2 d'abril i el Tema "Els animals".