Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dijous, 1 de gener del 2009

Magazime Fotogràfic Nº 55 - Gener-Març 2009
Durant l'any 2008 que acaba hem anat celebrant els vint anys de vida de la nostra Associació Fotogràfica. Des dels meus vint anys al capdavant de l'entitat, vull agraïr a tots els socis, tant els que han passat per la nostra associació com als que encara estan en ella, la dedicació i esforç realitzats per a mantenir-nos durant aquestos anys actius. Es sempre imprescindible l'ànim i voluntat per a fer coses per tal que no desaparega un projecte tan ilusionador com fou la creació de l'agrupació fotogràfica. En aquestos temps d'Internet en que les relacions humanes van desapareixent poc a poc, i traslladant-se a la xarxa, perque en ella ho tenim tot, hem de mantindre l'espírit de l'associacionisme actiu per a que les relacions humanes i el contacte físic entre els fotògrafs no es puga perdre, si això no ho mantenim, acabarem prompte.

Per al nou any que comença comentar-vos que anem a mantindre els projectes que actualment portem a terme com els nostres premis i concursos i exposicions, però que anem a recolzar més les nostres interrrelacions a través de la nostra pàgina web, aixì com el correu electrònic.

Per altra banda, noves idees i projectes d'organització i activitats faran que el 2009 siga l'inici d'altres vint anys més.

Que el 2009 ens mantinga darrere de les nostres càmeres.

Jose Emilio Sancho.
President d'AFCA