Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
dijous, 18 de febrer del 2016

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2016 
 
L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà l´Assemblea General Ordinària al Centre Cultural "Ca Don José" de Canals el pròxim DIVENDRES 26 DE FEBRER DE 2016, A LES 20h. (20h. en segona convocatòria), per tractar els assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte.

 


ORDRE DEL DIA
 


1.- Aprovació de l'acta anterior.

2.- Dació de comptes de 2015.

3.- Aprovació d´altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2016.

4.1.- Establir la quota social i d’inscripció per a 2016.

4.2.- Sol·licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2016.

6.- Aprovació d'inversions per a 2016.

7.- Assumptes d'urgència.

8.- Precs i preguntes.Canals, a 1 de febrer de 2016

EL PRESIDENT d'A.F.C.A.
Jose Emilio Sancho Llobell

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada